Saterje 30 desimber binne wy ticht! En tige tank foar it ôfrunne jier!

Minsken, wy binne ôfdraaid ………… Mar wat een prachtige dei juster, skitterende maand en fantastisch jier ha we wer achter de règ. Fansels sjoche we op dizze lètste dagen van it jier even wer werom. Mar ek foarút! Want wat ha we der wer sin oan! Oan alles wat der op ús paad komt it oare jier. De nye collecties, nye minsken, “âlde” vertrouwde minsken ;), nye dingen ;). En ek op ús 5-jierig jubileum! Hoe dat precies plak fyne sil …… der binne we sels ek nog net precies oer út. Mar sa as jimme van ús went binne hâlde wy wol van een feestje en leuke bysûndere aksjes ;). We hoopje jimme kommend jier ek wer verrasse en vermeitsje te kinnen mei moaie klean, facebookstikjes en leuke aksjes.

Nog even foar it gefal jimme it nog net lèzen hiene:
❗️ ❗️ ❗️ De winkel is hjoed ticht ❗️ ❗️ ❗️

Geniet hjoed en moarn van de oaljekoeken, lekkere hapkes, spiffy drankjes mar foaral ek van de minsken om jim hinne. Tige tank foar it ôfrunne jier! Oant Klean & sa en oant 2018!!! En dizze is foar jim:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *